TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI
OHRANJANJE OBMOČIJ VARSTVA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

OŽIVLJEN KRAS

Opis vsebine projekta

Specifični čezmejni cilji projekta so: primerno vzdrževanje zavarovanih in naravnih območij in preprečevanje nadaljnjega zaraščanja krajine; povečanje vrednosti naravnih in kulturnih elementov krasa preko revitalizacije in renaturacije dediščine ter ozaveščanje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev območja o pomembnosti naravnih in kulturnih virov z načini ohranitve. Najpomembnejši čezmejni učinek projekta je bila ohranitev enot naravne in kulturne dediščine na kraškem projektnem območju. Skozi sodelovanje med partnerji so čezmejni učinki projekta skupna strategija upravljanja s kraškimi območji. Obnovljena dediščina in uspešna promocija projekta in osveščanje v javnosti so prispevale k ohranjanju naravnih in kulturnih virov na celotnem območju krasa. Sredstva EU so koristila predvsem pri skupnem načrtovanju in povezovalnem efektu med partnerji, ki morajo med seboj sodelovati, da dosežejo zastavljene cilje. Med državama namreč ni drugih ustreznih sredstev za spodbujanje tovrstnega sodelovanja in upravljanja, poleg tega je dodana vrednost sofinanciranja IPA za hrvaška partnerja tudi pridobitev pomembne izkušnje na področju izvajanja projektov sofinanciranih iz EU.

Naslov projekta

Ohranjanje raznolikosti kraških območij s pomočjo revitalizacije kulturne in renaturacije naravne dediščine

ESRR sredstva 270.935,99 EUR
Trajanje projekta

(mesec/leto – mesec/leto)

1.1.2014 – 17.6.2015
Vodilni partner Javni zavod kobilarna Lipica
Partnerji Općina Vrbnik

Općina Punat

Vključene regije SI: Obalno-kraška regija

HR: Primorsko-goranska županija

Spletna stran projekta SL: http://www.ozivljenkras.com/#kras

HR: http://www.ozivljenkras.com/#kras

EN: http://www.ozivljenkras.com/english/#what-is-karst

Ključni doseženi rezultati in izvedene aktivnosti (kvantitanivni podatki; max. 3 – 5)

1 sanacija tradicionalnega pašnika;

2 urejeni tradicionalni zgodovinski poti;

1 skupna dvojezična strategija.