Kick-off konferenca projekta DETOX

V občini Lenart je 19.10.2016 potekal uvodni dogodek projekta DETOX, enega izmed petih odobrenih projektov v okviru 1. roka Odprtega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je zbranim podal glavne informacije o projektu in sicer, da skupna vrednost projekta znaša 908.448,50 EUR, sofinanciranje iz sredstev ESRR pa 772.181,21 EUR oziroma 85% skupnega proračuna projekta. V projektu, ki se bo izvajal med leti 2016 in 2018 sodeluje 7 partnerjev, Občina Lenart kot vodilni partner in partnerji Gradski muzej Varaždin, Univerza v Mariboru, fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Općina Vinica, Občina  Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  Općina Donja Voća, Občina Sveta Ana in 2 pridružena partnerja.

Glavni cilj projekta je ohraniti etnološko dediščino ruralnega področja ter jo vključiti v čezmejni turistični paket. S projektom se želi doseči povezano in atraktivno turistično ponudbo z oživljanjem etno turizma in povečanjem števila obiskovalcev kulturne dediščine za 8.000 obiskov.

Sodelujoče na konferenci je pozdravila tudi predstavnica Skupnega sekretariata programa, ki je projektnim partnerjem čestitala in jim zaželela veliko uspeha pri izvajanju projekta.