Občina Grosuplje in Organ upravljanja Interreg Slovenija – Hrvaška podpisala pogodbo za projekt Vezi narave

 

 

Občina Grosuplje je v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in Zavodom RS za varstvo narave ter hrvaškimi partnerji Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Krapinsko zagorska županija v sredo, 27. septembra 2017, na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška prijavila projekt VEZI NARAVE, v petek, 15. junija 2018, pa so bili znani rezultati javnega razpisa. Med 88 prijavljenimi projekti jih je bilo odobrenih 17, med njimi tudi projekt VEZI NARAVE.

Celotna vrednost projekta VEZI NARAVE je 2.553.908 evrov, financiranje za Občino Grosuplje znaša 776.700 evrov. Občina Grosuplje v projektu VEZI NARAVE sodeluje kot vodilni partner.

V četrtek, 23. avgusta 2018, sta tako župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in namestnik vodje Organa upravljanja Interreg Slovenija – Hrvaška Dimitrij Pur podpisala pogodbo o sofinanciranju iz sredstev ESSR za projekt VEZI NARAVE, ob podpisu pogodbe pa je potekala tudi novinarska konferenca, na kateri so nekaj besed spregovorili omenjena podpisnika pogodbe, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje Jasmina Selan pa je sam projekt tudi podrobneje predstavila.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da gre za pomemben dogodek za našo občino. Občina Grosuplje je skupaj z občinama Ivančna Gorica in Trebnje že pred dvema letoma ustanovila medobčinski razvojni center, z enim samim namenom, da bi poskušali biti uspešni pri evropskih projektih, nanje kandidirati, skratka, da poskušamo, poleg tega dela, ki ga ima občinska administracija, narediti še nekaj več.

Ob tem je dodal, da danes že lahko ugotavlja, da je medobčinski razvojni center več kot upravičil svoj namen, zato smo tudi uspeli s projektom Vezi narave, in kar je prav tako pomembno, takšni projekti predstavljajo tudi sodelovanje, povezovanje, predstavljajo, da meje med nami skozi dobre programe, ki jih financira tudi Evropska unija, izginjajo.

V občini Grosuplje imamo nekaj čudovitih naravnih vrednot, ena, Krajinski park Radensko polje, pa bo s tem projektom dobila še posebno mesto.

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je ob tem dodal, da gre za prvi čezmejni projekt Občine Grosuplje, pa tudi za prvi projekt, kjer Občina Grosuplje sodeluje kot vodilni partner. Predstavlja veliko finančno in vsebinsko injekcijo za razvoj turizma v naši občin, za ureditev Krajinskega parka Radensko polje.

Namestnik vodje Organa upravljanja Interreg Slovenija – Hrvaška Dimitrij Pur je nekoliko več povedal o samem programu Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Izpostavil je, da program kot tak namenja sredstva aktivnostim, ki presegajo nacionalne okvirje, prav sodelovanje na obeh straneh meja pa prispeva k boljšim rezultatom, posebej takrat, ko govorimo na primer o poplavni varnosti Sotle, Kolpe in podobno, pa tudi ko govorimo o upravljanju z ogroženimi živalskimi vrstami za ohranitev biotske raznovrstnosti, čemur daje velik poudarek prav ta projekt. Dodatna vrednost tega projekta pa je izmenjava čezmejnih izkušenj med slovenskimi in hrvaškimi institucijami.

 

Vodja Medobčinskega razvojnega centra Jasmina Selan pa je na kratko pojasnila, kako se je ideja o samem projektu razvijala.

Občina Grosuplje je že v letu 2007 v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor aktivno pristopila k zavarovanju območja Radenskega polja in ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje. V sodelovanju s strokovnimi institucijami, Centrom za kartografijo flore in favne ter Zavodom za varstvo narave RS, smo pripravili strokovne podlage za zavarovanje območja, popis vrst ogroženih habitatov in strokovne podlage za območje NATURA 2000. Center Grajski vrt Boštanj, ki ga je financirala Občina Grosuplje, pa je koordiniral delo strokovnih institucij, Ministrstva za okolje in prostor in Občine Grosuplje na eni strani, ter sodeloval s prebivalci na tem območju na drugi strani. Rezultat koordinacije je bilo zavarovano območje in ustanovitev Krajinskega parka Radensko polje leta 2012.

Pred dvema letoma je Občina Grosuplje z Občinama Ivančna Gorica in Trebnje ustanovila medobčinski razvojni center, katerega namen je spremljati razpise, pripravljati razvojne projekte. Z letošnjim letom smo ustanovili tudi Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« in tako dobili tudi upravljavca tega krajinskega parka.

S tem je sovpadal tudi primeren razpis Interreg Slovenija – Hrvaška, na katerega smo se prijavili. »Na tem mestu bi se rada zahvalila tudi vsem partnerjem za hiter odziv pred letom in pol, ko smo vas kontaktirali, in zelo dobro sodelovali. Verjamem, da se bo to sodelovanje v času izvajanja projekta še okrepilo,« je dejala.

Izvajanje projekta Vezi narave se začne s septembrom 2018, trajal pa bo 30 mesecev.

Na Radenskem polju bomo vzpostavili center narave Šica, v Rogaški Slatini bo nastal center narave Sotla, na območju naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli in kanjona Kamačnik pa bosta vzpostavljeni interpretacijski dostopni točki.

Cilji projekta Vezi narave so izboljšanje stanja habitatnih vrst, izbrali smo primerljiva območja v Sloveniji in na Hrvaškem, ohranjanje biodiverzitete, hkrati ozaveščanje ljudi o tem, kako s svojim početjem, obnašanjem vplivajo na ekosistemske storitve, na naravo, ter zagotoviti trajnost.

Trajnost pa želimo zagotoviti ravno skozi mrežo točk Vezi narave, z osveščanjem ljudi, lokalnih prebivalcev in drugih obiskovalcev tega prostora o pomenu narave, s prikazom povezanosti med ekosistemskimi storitvami na eni strani in ljudmi na drugi strani.

Jasmina Selan je ob koncu še povedala, da v Sloveniji takšnih centrov kot bosta na Radenskem polju in v Rogaški Slatini ni veliko, zato verjame, da se bo veliko družin z otroki in tudi ostale ciljne skupine, vrtci, šole, naravovarstvene organizacije, društva, ter pravzaprav vsi ostali, odločile za obisk teh dveh centrov tudi kasneje, po koncu projekta. V teh dveh inovativnih središčih znanja o naravi bodo namreč naravovarstvene vsebine prikazane na sodoben, interaktiven način.