Podpis pogodbe za projekt CrossCare

Partnerji projekta Cross Care so podpisali sporazum Foto: Nik Rovan

 

V četrtek, 6. septembra 2018, je v Mestni hiši vodilni partner Zavod za oskrbo na domu Ljubljana podpisal pogodbo s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter s partnerji projekta partnerski sporazum o izvedbi projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare).

Nosilec projekta, ki je financiran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška in bo trajal do 31. avgusta 2020, je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa je ena od partneric projekta.

Dolgoročna idejna zasnova projekta je sprememba prakse pri oskrbi na domu in sicer je poudarek na integriranem pristopu oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu bomo s projektnimi partnerji vzpostavili novo čezmejno strukturo sodelovanja. Vključenost partnerjev iz različnih strok kaže na multidisciplinarnost projekta in iskanje dolgoročnih rešitev na nacionalni ravni.

 

Pri izvedbi projekta poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, sodelujejo še naslednji partnerji:

  • Mestna občina Ljubljana
  • Zdravstveni dom Čakovec
  • Ustanova za zdravstveno nego na domu
  • Mesto Zagreb
  • Center za pomoč na domu Maribor.