Podpisana pogodba za projekt MINE TOUR

Dne 04.09.2018. je bila v prostorih male dvorane mesta Labina uradno podpisana pogodba za projekt MINE TOUR, ki se financira iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška. Podpisu so prisostvovali Valter Glavičić, župan mesta Labin, Dimitrij Pur, namestnik vodje organa upravljanja kot predstavnik Organa upravljanja Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija-Hrvaška, predstavnica Skupnega sekretariata in skrbnica pogodbe Dunja Babić, Franci Rokavec, župan občine Litija in predstavniki projektnih partnerjev Razvojni center Srca Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine na obrobnih območij čezmejnega območja, in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu, ki sta v slabem stanju, primanjkuje pa tudi čezmejna promocija in sodelovanje med akterji na nacionalni in čezmejni ravni. Potrebno je izboljšati znanje turističnih deležnikov o načelih trajnostnega turizma ter boljše upravljanje dediščine. Cilj projekta je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov.

Projekt traja 30 mesecev (01.09.2018 – 02.28.2021, njegov proračun pa znaša 1,144,622.45 evrov. Vodilni partner je Grad Labin, ostali partnerji pa so Občina Litija, Razvojni center Srca Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Turistička zajednica Istarske županije, Labin Art Express in Turistična zveza Slovenije.