Uvodni sestanek projekta NATURE&WILDLIFE

Na Smrekarjevi domačiji v Grobiščah pri Postojni je 20. septembra 2018 potekal uvodni sestanek projekta Nature&Wildlife, enega izmed 17 odobrenih projektov v okviru 3. roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020.

Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvijal turistično destinacijo in turistične produkte doživetja narave in divjih živali. Pri tem bo, kot je povedala vodja projekta Mateja Simčič, v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu. Gre za eno redkih območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk), kar predstavlja pomembno naravovarstveno in tudi promocijsko prednost, ki jo želimo partnerji s projektom učinkovito izkoristiti.

Vodja projekta je zbranim podala glavne informacije o projektu in sicer, da skupna vrednost projekta znaša 982.694,29 EUR, sofinanciranje iz sredstev ESRR pa 835.290,12 EUR oziroma 85% od skupnega proračuna projekta. V projektu, ki se bo izvajal od septembra  2018 do februarja 2021, sodeluje 7 partnerjev. Vodilni partner projekta NATURE & WILDLIFE je RRA Zeleni kras, partnerji na slovenski strani so še  Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik in  Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Na hrvaški strani kot partnerji sodelujejo Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. iz Skrada in Reška razvojna agencija Porin. Strokovno podporo bodo projektu nudili štirje pridruženi partnerji: Woodland Ways Ltd in The World Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.

Projekt bo v čezmejno turistično destinacijo Nature&Wildlife povezal izjemno naravno in kulturno dediščino in jo obiskovalcem ponudil v obliki različnih programov doživetij. Pomembno pozornost bodo partnerji pri razvoju produktov namenili interpretaciji dediščine in izboljšanju infrastrukture za obiskovalce, s čimer bodo povečali privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev. Kot je povedal direktor RRA Zeleni kras Boštjan Požar, projekt ponuja tudi precej priložnosti za povezovanje in iskanje sinergij z drugimi sorodnimi projekti (Carnivora Dinarica, LIFE DINALP BEAR,…).

Pripravila: Mateja Simčič, vodja projekta

Foto:

  • Uvodni sestanek partnerjev projekta Nature &Wildlife, Avtor: RRA Zeleni kras