Mednarodni projekt za večjo poplavno varnost Sotle

 

Podčetrtek, 12. september – Direkcija Republike Slovenije za vode bo skupaj s partnerjem Hrvatske vode v prihodnjih mesecih poskrbela za večjo poplavno varnost obmejne reke Sotle. V okviru evropsko financiranega projekta FRISCO 2.1 bo izvedena modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje. Ta je bila zgrajena za zadrževanje visokih voda kot umetni zadrževalnik Sotelsko jezero in danes deluje kot suhi zadrževalnik visokih voda reke Sotle. Projekt, vreden 1.678.525,00 €, so javnosti predstavili na današnjem predstavitvenem dogodku v Termah Olimia v Občini Podčetrtek, kjer se pregrada tudi nahaja.

Novembra 2017 je bil potrjen bilateralen evropski projekt FRISCO 2.1, v okviru katerega bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer s modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. V prihodnjih mesecih bosta partnerja iz Slovenije in Hrvaške, MOP, Direkcija Republike Slovenije za vode, kot vodilni partner, in Hrvatske vode, kot projektni partner, sodelovala v projektu FRISCO 2.1 -»Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje«.

Pregrada na mejni reki Sotli je bila v 80-ih letih prejšnjega stoletja zgrajena kot večnamenski mokri zadrževalnik za Vonarsko jezero, ki naj bi služilo predvsem za zadrževanje visokih voda reke Sotle, za zagotavljanje vode za oskrbo s pitno vodo in za izboljšanje odtočnega sistema Sotle pri nižjih vodostajih. Danes pregrada Vonarje deluje kot suhi zadrževalnik visokih voda reke Sotle za zagotavljanje večje poplavne varnosti bližnjih naselij, zato želita partnerja delovanje zadrževalnika za ta namen zagotavljati tudi v prihodnje. »S predvideno modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje bo v prihodnjih mesecih vzpostavljena večja varnost in učinkovitost obratovanja, zagotovljeno bo učinkovito celovito opazovanje, vključno s seizmičnim opazovanjem, v skladu z veljavno zakonodajo. S predvidenimi deli se ne posega v karakteristike in dimenzije pregrade,« je povedal Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je vodilni partner za vodenje in izvedbo projekta FRISCO 2.1.

Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85 % financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 % naložbe predstavljajo lastna sredstva partnerjev. Projekt FRISCO 2.1 bo izkoristil tudi sinergije s projektom FRISCO 1 ter ostalimi ustreznimi projekti v Sloveniji in na Hrvaškem. Ta bo omogočal izkoriščanje izboljšanega sistema napovedovanja, razvitega v okviru FRISCO 1, za optimizirano upravljanje pregrade na zadrževalniku Vonarje.