NOVICE

Novice in dogodki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice. Podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

Poiščite projektne partnerje s podobni interesi v izvajanju Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMS je sistem za spremljanje s portalom za komuniciranje, namenjenim oddaji prijave, odobritvi, upravljanju in administraciji projektov in programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška Iz tega programa bo v obdobju 2014-2020 za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjeno 46.114.193,00 EUR.

Zadnje novice

2. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 15. marca 2019 in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA...

Slovenski in hrvaški partnerji skupaj zmanjšujejo poplavno ogroženost!

Ljubljana, 15. februar 2019 – Slovenija s sosednjo Hrvaško uresničuje številne uspešne čezmejne projekte, med katerimi so tudi strateški projekti FRISCO, ki skupaj na obeh straneh meje izvajajo aktivnosti zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečjih obmejnih rek...

Vesele praznike!

Vesele praznike in uspešno novo leto 2019 vam želijo Organ upravljanja in Skupni sekretariat PS Slovenija-Hrvaška 2014-2020!

7. zasedanje Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 12. decembra 2018 v Termah Čatež so se člani OzS seznanili s trenutnim stanjem izvajanja programa in odobrili še zadnji strateški projekt s strukturnimi ukrepi v okviru 1. prednostne osi programa (Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih) z akronimom...

Novice projektov

V tem poglavju lahko najdete najnovejše informacije o odobrenih projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih.

KULINARIČNI FESTIVAL IZ TRBOUSKIGA ŠPAJZA

Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki, je projekt, ki se izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020...

Med izkopavanji na Ulici Mirana jarca našli poznoantični zlatnik - projekt kulTura

Ob izvedbi pripravljalnih del za investicijo so v Črnomlju arheologi odkrili zlat novčič iz obdobja pozne antike. Najdba še dodatno priča o bogati in pestri preteklosti mesta Črnomelj. Poleg ostalih dragocenosti mesta Črnomelj in Bele krajine bo tudi ta zlatnik del kulturne in turistične ponudbe, ki se pripravlja v sklopu projekta »kulTura«.

Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse. Projekt - kulTura

V okviru projekta kulTura je bila oblikovana turistična tura, za obiskovalce obeh področij, s scenarijem ogledov po objektih kulturne dediščine in ključnimi 'cool' točkami, ki so zanimive zaradi dediščine, gastronomije in umetnosti...

ENRAS, prvi primer čezmejnega zagotavljanja varnosti pred radioaktivnim sevanjem za državi Slovenijo in Hrvaško

Na Institutu “Jožef Stefan” so danes predstavili projekt ENRAS, ki pomeni prvi primer čezmejnega zagotavljanja varnosti pred radioaktivnim sevanjem za državi Slovenijo in Hrvaško. V usposabljanje bo vključenih več kot 60 intervencijskih enot v programskem območju čezmejnega sodelovanja, ki bodo povezane v enoten sistem...